Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to zespołu znaków, form i działań które konsekwentnie tworzą wizerunek firmy. Jest to sposób komunikacji społecznej pomiędzy nadawcą (firmą) a odbiorcami (klienci).
Zasady identyfikacji wizualnej firmy mają na celu tworzenie pozytywnych wyobrażeń o danej firmie bądź jej produkcie i utrwalenie ich w opinii klientów, pracowników i na obszarze działalności firmy. Identyfikacja wizualna to między innymi: wzorce dotyczące logo, kolorystyki firmy, współistnienie logo z innymi elementami graficznymi, szablony graficzne druków firmowych (papier firmowy, wizytówki, faktury), koperty, naklejki itp.Ustalamy obowiązującą dla firmy kolorystkę, krój czcionki, wielkość znaków i zasady ich używania i całość ujmujemy w postaci Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Ważnymi elementami identyfikacji wizualnej są symbole/kształty, jednak ważniejszy jest odbiór, czyli całokształt odbierany przez grupę docelową. Właściwie zaprojektowany i umiejętnie wykorzystywany system identyfikacji staje się efektywnym i ekonomicznym narzędziem marketingowym.