Pozwolenia i opinie

Pozwolenia i opinie

Zgodnie z Polskim prawem umieszczenie reklamy w przestrzeni publicznej musi zostać poprzedzone wydaniem pozwolenia i opinii wydawanej przez Wydział Estetyki Przestrzennej i Publicznej. Niestety, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie z tego sprawy i naraża się na kary finansowe związane z samowolnym umieszczaniem reklam.

Opinia Wydziału Estetyki Przestrzennej i Publicznej polega na ocenie ze względu na dopasowanie reklamy do estetyki i walorów architektonicznych budynku, na którym ma być ona umieszczona. Tylko otrzymanie takiego typu pozwolenia daje możliwość w sposób legalny i bezproblemowy promować firmę w przestrzeni publicznej. Wnioskowanie o pozwolenie jest dosyć skomplikowane i wymaga przedstawienia kilku dokumentów. Są jednak firmy (takie jak nasza), które pomagają swoim klientom w tego typu działaniach i reprezentują ich w urzędzie.

Uzyskanie pozwolenia jest niezwykle ważne również ze względu wizerunkowego. Wyobraźmy sobie, że duża firma umieszcza reklamę na budynku w centrum miasta. Po jakimś czasie okazuje się, że nie posiada wymaganych pozwoleń i opinii, a jej reklama jest samowolką. Urząd nakłada na taką firmę karę finansową i sprawa zaczyna nabierać rozgłosu. Pomimo oczywistych strat ekonomicznych nieuczciwy przedsiębiorca może liczyć się również ze stratami wizerunkowymi. Kto bowiem chce współpracować z firmą, która próbuje zaoszczędzić pieniądze łamiąc obowiązujące w Polsce prawo?

Niestety, wielu przedsiębiorców nie zauważa takiego ryzyka i umieszcza elementy promocji w przestrzeni miejskiej nie uzyskawszy wcześniej stosownych pozwoleń. Zazwyczaj tego typu działania mszczą się na nich i po jakimś czasie sprawa wychodzi na jaw przynosząc same straty.

Jak więc widać warto wydać trochę więcej i skorzystać z usług agencji reklamowych, które zadbają o to, aby reklama, która ma zostać umieszczona na budynku była zgodna z prawem i nie przysparzała problemów wizerunkowych. W tej kwestii samowolne działanie po prostu się nie opłaca.